pondělí 3. ledna 2011

Tepelná čerpadla - výhody

Tepelná čerpadla nahrazují v rodinných domech zastaralé kotle na dřevo a tuhá paliva. Jedná se o moderní bezobslužný vytápěcí systém, který je navíc velice úsporný.

Princip funkce tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla využívají nízkopotenciální teplo jehož zdrojem je v přírodě – země, vody nebo vzduch. Toto teplo je potom tepelným čerpadlem zkoncentrováno a využito k topení v domě. Využití najde jako centrální zdroj tepla pro rodinné domy ale i moderní nízkoenergetickou výstavbu.

Topný faktor – určuje účinnost tepelného čerpadla. Tepelná čerpadla mají nejčastěji topný faktor mezi 3 až 5. Topný faktor 3 znamená, že tepelné čerpadla získá na 1 kW dodané elektrické energie 3 kW tepla, které odčerpá z okolí domu.

Hlavní typy:

Tepelná čerpadla vzduch voda

Získávají teplo ze vzduchu, ohřívané topné médium je voda. K odčerpávání tepla slouží tepelný výměník – výparník s ventilátorem. Výparník se umísťuje buď na budovu, nebo je v umístěn v tělese tepelného čerpadla uvnitř a vzduch je k němu přiveden potrubím. Tepelná čerpadla vzduch voda patří v současnosti k nejpoužívanějším typům, a to hlavně díky nízké ceně a jednoduché montáži.

Tepelná čerpadla země voda

Jedná se o nejdražší a také nejvýkonnější typ tepelných čerpadel. Teplo se odčerpává ze země. K tomu slouží vedení z dutých trubek naplněné chladící kapalinou. Umisťuje se buď do zemního vrtu, nebo do zemního kolektoru na pozemku. Tepelná čerpadla země voda mají vysoký topný faktor. Jejich výhoda je že vysoká variabilita umístění vrtu, případně vybudování zemního kolektoru svépomocí.

Tepelná čerpadla vzduch/ vzduch

Jedná se o podobný typ jako vzduch/voda le ohřívané topné médium je vzduch. Tepelná čerpadla vzduch vzduch nemohou ohřívat užitkovou vodu. Lze je použít na vytápění průmyslových objektů ale také pro nízkoenergetické domy.

Tepelná čerpadla voda/ voda

Jedná se o výkonný typ tepelných čerpadel. K čerpání tepla z vody lze využít zdroj vody – vlastní studnu nebo vybudovaný vrt. Tepelná čerpadla voda voda patří z hlediska výkonu k velmi zajímavým zdrojům tepla, který lze použít, pokud to dovolí místní podmínky. Lze jím vytápět nemovitost i ohřívat užitkovou vodu.

www.tepelne-cerpadlo.com 
plastovaoknadvere.wordpress.com